DSK Bank

Банката не само се наложи като предпочитан партньор в банкирането, но според  различни проучвания през последните години тя остана и лидер по доверие и  най-разпознаваемата банка в България. През 2013 г. Банка ДСК беше обявена за „Любима марка за 2012-2013 г. на българския потребител в категория финансови институции” на потребителската класация „Любими марки” на списание Business Lady, като получи и отличието за банков бранд на годината  и в конкурса „Банка на годината 2012” на Асоциация „Банка на годината”.
Обслужвайки над три милиона  клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банката  има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна.
На фона на динамично променящия се европейски пейзаж корпоративното банкиране и бизнесът за малки, средни и микропредприятия  придобиха статут на стратегически сегменти. В този смисъл едно от постиженията на Банката през последните години беше учредяването на специализирано звено за европейски фондове – ДСК Бул-Проджект, което се наложи като водещ партньор в процеса на усвояване на европейските структурни и кохезионни фондове, предлагайки на общините и фирмите специално разработени за тях услуги и продукти.

От същата категория