Открийте ни и в: Facebook
Реклама в Grand Mall
Можете да изпратите своето запитване на e-mail: a.teneva@grandmall-varna.com
или на тел.: 0884 19 32 31
възможности за реклама
Разполагане на мострен автомобил
Можете да изпратите своето запитване на a.teneva@grandmall-varna.com
Организиране на рекламно събитие в Grand Mall
Можете да изпратите своето запитване на a.teneva@grandmall-varna.com
Ситилайт
Можете да изпратите свето запитване на milen@malladvertising.bg.
Плакат 70/100 см
Изпратете Вашето запитване на e-mail: a.teneva@grandmall-varna.com